03 در خدمت شیر
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 2510
    
زبان : فارسی
    

روزی از روزها ، شیر سلطان جنگل به همراه روباه و گرگ به شگار رفتند . همه خوب می داتستند که شیر برای شکار به یاور و یار نیاز ندارد، آن هم یاوری مثل گرگ و روباه . چرا که شیر در میان حیوانات مثل ماه شب چهارده است که در آسمان بی مدد نور ستارگان می درخشد.

حدود ظهر بود که حاصل شکارشان.......  نظراتـــــ