کتاب یک صفحه ای

ما در راستای انجام رسالت خطیر فرهنگی و اجتماعی خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجارب ارزشمند اصحاب فرهنگ و ادب و هنر، افتخار آن را داشته ایم که طی سال‌های اخیر با هدف اعتلای فرهنگ عمومی و با ساده‌سازی مفاهیم تخصصی و کاربردی به زبانی ساده و لحنی صمیمی و عامیانه، در قالب داستان‌های کوتاه مرتبط با مقتضیات روز، نسبت به تولید محتوای داستانی منطبق با اصول و موازین اخلاقی و باورهای ایمانی و هنجارهای اجتماعی، تحت عنوان «رادیو یک صفحه ای» اقدام کنیم. تاکنون صدها عنوان داستانی در قالب «کتاب یک صفحه‌ای» منتشر شده که خود مبنای تولید آثار چاپی و دیجیتال اعم از صوتی و تصویری شده است. این تولیدات فرهنگی با موضوعات گوناگون از جمله «مهارت‌های‌زندگی»، «سبک‌زندگی»، «امیدبه‌آینده»، «خودباوری»، «آداب‌اجتماعی»، «نکات‌تربیتی»، «استحکام‌خانواده»، «نوجوانان»، «فرهنگ‌شهروندی»، «مشاوره و راهنمایی»، «فرهنگ‌آب»، «فرهنگ‌مالیاتی»، «سنت‌های‌اصیل»، «کارآفرینی‌و‌تولید»، «سنت‌ومدرنیته»، «فضای‌مجازی‌و‌رسانه‌های‌فردی»، «درمان وپزشکی»، «تغذیه و سلامت»، «مهندسی و معماری»، «حقوق فردی و اجتماعی» و سایر موضوعات مرتبط با نیازهای روز جامعه، تولید و منتشر گردیده و در سطح جامعه نظیر اماکن خصوصی و عمومی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به‌صورت گسترده توزیع و تکثیر شده‌است. بی تردید حمایت های مادی و معنوی شما یاری رسان ما در این راه دشوار خواهد بود.
نویسنده و ایده‌پرداز کتاب یک صفحه‌ای در شیراز متولد شد. او معتقد است که می‌توان باساده‌سازی مفاهیم پیام‌های مفید را به‌صورت غیرمستقیم در ضمیر مردم نهادینه کرد، او که خود، نویسنده داستان‌ها و روایت‌های کتاب یک‌صفحه‌ای است، آموزش از رهگذر داستان را از ستوده‌ترین شگردها برای اصلاح فرهنگ عمومی‌ می‌داندو در این زمینه کتاب یک‌صفحه‌ای را رسانه‌ای می‌داند که فراتر از ترویج کتابخوانی، رسالتی دیگرگونه برای ارتقاء و اصلاح فرهنگ عمومی بر عهده دارد. از سویی داستان همواره برای عموم مخاطبان جذاب است و از دیگر سو، ظرفیت و توانایی تولید داستان‌های کوتاه با توجه به ذائقه فرهنگی مردم وجود دارد و با پرورش آن می‌توان حلقه‌ای متشکل از نویسندگان جوان و نوجوان را تشکیل داد که محتوای اصلی کتاب‌ها را تامین کنند.
@ MehdiMirAzimi