05 یک حبّه گوشت
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 2468
    
زبان : فارسی
    

توی ماه رمضون چیزی یاد گرفتم که سعی می کنم هیچ وقت فراموش نکنم! گاهی یاد گرفتن یک کار کوچک زندگی خود آدم و همه اطرافیان را عوض می کند.
چند شب پیش برای افطار خونه ی یکی از اقوام بودیم, وقتی سفره پهن شد یک نفر بلند شد و گفت: آقایون و خانم ها کسی دست نزنه!....  نظراتـــــ