06 کفش اعجاب انگیز
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 1902
    
زبان : فارسی
    

چوپان به کفش دوز گفت:(( کفشی خواهم که با سختی سنگ و تندی خاشاک بسازد و پای مرا در ناهمواری ها مرهم گردد! به سال های دراز مجروح و پاره نشود و همسفر من باشد پا به پای گوسفندان!)) کفش دوز کفشی آماده ساخت و او را گفت:(( اینچنان است که خواهی به شرطی که......  نظراتـــــ