07 استراتژی گربه
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 1949
    
زبان : فارسی
    

فرض کنید در محله شما دویست خانه وجود دارد و محله شما قلمرو زندگی پنج گربه است. فرض کنید که شما یک جوجه کوچولو برای فرزندتان خریده اید و آن جوجه را در حیاط رها می کنید. برای چند دقیقه وارد ساختمان می شوید و چشم از جوجه بر میدارید! احتمالا هنگام بازگشت اثری از جوجه نخواهید یافت و
  نظراتـــــ