08 کودک کفاش
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 1937
    
زبان : فارسی
    

 ساعت حدود شش صبح درفرودگاه مهرآباد به همراه دو نفر از دوستانم منتظر پرواز به تبریز بودیم. پسرکی حدودا هفت ساله جلو آمد و گفت:(( واکس می خواهی؟)) کفشم واکس نیاز نداشت؛ اما  نظراتـــــ