010 خوشمزه تر از بستنی
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 1436
    
زبان : فارسی
    

حدود چهار سال سن داشتم که با پدر و مادرم رفته بودیم شاهچراغ.صدای دست فروش ها وبوی نسیم بهاری و آفتاب دل چسب شیراز ،همه چیز رنگارنگ و قشنگ ،لباس های مردم،اجناس مغازه ها ،کلام مردم و از همه مهم تر گرمای دست مادر و پدر که هرچند قدم یکی را می گرفتم.  نظراتـــــ