09 چوپان دروغ گو
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 24 مرداد 1397
    
بازدید: 1950
    
زبان : فارسی
    

در روزگاری نه چندان دور شاید همین روزهای نزدیک چوپانی در گوشه ای از این سرزمین مشغول چراندن گوسفندانش بود.هوا خوب نبود. نمی دانم گرم بود یا سرد بود،بارانی یا برفی،اما می دانم هوا خوب بود .نسیمی می وزید و  نظراتـــــ