015 بد اخلاقان عزیز
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 28 مرداد 1397
    
بازدید: 1817
    
زبان : فارسی
    

مردی که دلش گرفته بود از بس نتوانسته یک بار با لباس اتو کرده به خانه باز گردد، مردی که همسرش دلش پوسید
ازبس بوی عطری از شوهرش استشمام نکرد، مردی که بغض گلویش را می فشارد؛ چرا که وقتی با محبت تمام به دنبال دخترش می رود؛ پیامک دخترش را می بیند که....  نظراتـــــ