016 یزدی اندیشی
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 28 مرداد 1397
    
بازدید: 1792
    
زبان : فارسی
    

دوستانی که به دفتر کار من امده اند، می دانند که در ورودی ان دری چوبی است با گل  میخ های اهنی و کلون. طرحش مثل در های قدیمی است. یادم می اید ده دوازده سال پیش که مرحوم پدرم این در را طرحی کردند گفتند....  نظراتـــــ