017 رفتار پزشکانه
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1874
    
زبان : فارسی
    

از این اتاق به ان اتاق و از این طبقه به ان طبقه! سلام به این خانم و عرض ادب به ان اقا! در یکی از اداره ها در حال طی مراحل تسویه حساب بودم! یکی از کارشناسان روی پرونده ام نوشت:(( مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت تغییر کاربری دریافت گردد.)) اعتراضم بی فایده بود! بقیه کارشناسان هم بدون مطالعه ی پرونده، زیر نوشته او مهر و امضا تائید می زدند! تا رسیدم به ذی حسابی! وارد اتاق شدم...  نظراتـــــ