018 سرباز!
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1813
    
زبان : فارسی
    

اسمش سر باز است. صفتش سر بازی است. شغل و پیشه اش سر بازی است. اصلاً اصالت سرباز به سر بازی اوست. او آمده تا سر ببازد که امید دارد با سر باختنش دیگر هیچ چیز را نمی بازیم. سربازان در تاریخ این دیار کهن سر ها باختند تا ذره ای از خاک میهن را نباخته باشیم و از خاک میهن ارزشمند تر غرور و حمیت ملی است. چه خون ها ریخته شد تا ایرانیان ایرانی بمانند. چندی پیش با خبر شدیم که...  نظراتـــــ