020 شیر و شیشه
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1365
    
زبان : فارسی
    

شیرها چه آرام شده اند! اگر دقت کرده باشید دیگر شیرها آن درنده خویی سابق را ندارند. همواره در حال خمیازه کشیدن و لیس زدن خودشان هستند. شیرها استاد شکار بودند و یک ضربه ی پنجه شان شکار را از پای در می اورد. من الان حس می کنم میان تعدادی بچه گربه ی ملوس هستم!))

این حرف ها را در حالی می زد که وسط پارک وحش....  نظراتـــــ