023 مهربانی
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1811
    
زبان : فارسی
    

وقتی کسی را دوست داری، دوستش داری. دنبال بهانه نیستی برای دوست داشتنش! دوستش داری دیگر بی هیچ بهانه ای! منتظر نیستی زنگ بزند تا دوستش داشته باشی. زنگ زدنش را دوست داری، زنگ نزدنش را هم دوست داری. آمدنش شیرین است رفتنش با نمک!  وقتی سر وقت می آید لذت می بری، وقتی تاخیر می کند کیف می کنی! می دانی چرا؟....

   نظراتـــــ