024 مسواک حرفه ای
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1338
    
زبان : فارسی
    

در جوامع متمدن معمولا کسی صبح ها بدون شستن دست و صورت از خانه خارج نمی شود! احتمالا پوشیدن لباس نامرتب هم دور از ذهن است!

یا خارج شدن از خانه با موهای نا مرتب و پای برهنه قدم زدن در خیابان!

چرا؟ چون احتمالا آلودگی صورت و ژولیدگی مو یا نامرتبی لباس و نپوشیدن کفش از سوی اولین عابر ....  نظراتـــــ