025 بی هوشی شعور
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 1421
    
زبان : فارسی
    

وقتی مدتی روی یک پهلو می خوابیم حس می کنیم یک طرف بدنمان بی هوش شده و زمانی هم که یکی از دستانمان مدتی زیر بالش مانده باشد، همین حس را داریم و می گوییم دستم خواب رفته. تحمل خواب رفتن دست و پهلو سخت است؛ به ویژه اگر شروع کند به مورمور که گاهی اوقات آدم را کلافه می کند.

حالا چرا دست خواب می رود یا پهلو بی حس می شود؟وقتی....  نظراتـــــ