028 دیگر نادان پنداری
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1355
    
زبان : فارسی
    

 

(( مستقیم برو! بپیچ به چپ! دور بزن، دور بزن! چراغ قرمزه! بایست! الآن سبز می شه! سبز شد، آرام حرکت کن!))

عادت همیشگی اوست، هر وقت سوار تاکسی تلفنی می شود همین کلمات را بر زبان می راند تا به مقصد برسد. امکان ندارد به راننده اعتماد کند و ....

   نظراتـــــ