031 آدم چهارمتری
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1385
    
زبان : فارسی
    

دوستی دارم که گاهی پارچه نویسی می کند برای تبریک مناسبت ها یا تسلیت در گذشت ها. من  هم بدم نمی آید بعضی اوقات کنارش بنشینم و به صحبت هایش گوش کنم. رشته اش روان شناسی آموزشی است و کلامش دلنشین و روان. پیرمرد بی سوادی که همه عموجان صدایش می زدند همان اطراف کارگری می کند و گاهی با حرف های از سر سادگی و خنده دارش دیگران را سرگرم می کند.دوستم همان گونه که در حال نوشتن جمله ای روی پارچه با خط خوش نستعلیق بود با من صحبت می کرد. سر و کله عموجان پیدا شد....  نظراتـــــ