032 کل ابرام
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1363
    
زبان : فارسی
    

قبل از ظهر بود ومن برای انجام کاری به اداره رفتم . خیلی عجله داشتم و با سرعت از از حیاط میگذشتم , کل ابرام را دیدم که گردنش را کج کرده و آرام قدم میزند, اسم واقعی اش کربلایی ابراهیم بود , باغبان اداره , مرد خوب وساکتی بود , گاهی اوقات هم شوخ طبع . آن روز اما کل ابرام ناراحت بود , ناراحت و دمغ . وقتی به او رسیدم..........  نظراتـــــ