033 روزنامه لجباز
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1438
    
زبان : فارسی
    

خانه ی پدربزرگم خانه ای نسبتا بزرگ بود که دو در داشت؛ در اصلی که تمام روزهای سال از آن رفت و آمد صورت می گرفت و در کوچکی که فقط ویژه ایام محرم بود برای خروج عزاداران امام حسین. بعد از فوت پدربزرگ و مادربزرگم در دهه ی هفتاد، دیگر هیچگاه.....

   نظراتـــــ