034 انرژی جامد
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1813
    
زبان : فارسی
    

پنجشنبه عصر تصمیم گرفتم که همسر و پسرم را دعوت کنم به بازدید از یکی از گالری های هنری که هم گذران وقتمان مفید باشد و هم از دیدن آثار هنرمندان حظ ببریم.راه افتادیم به سوی گالری پسرم پرسید:بابا گالری  و نمایشگاه نقاشی و گرافیک و بقیه ی آثار هنریچه فایده ای دارد؟ اصلا آن ها چرا نمایشگاه میگذارند و  نظراتـــــ