038 شکم فولادی
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1469
    
زبان : فارسی
    

مرد اندکی فکر کرد معلوم بود نمی تواند جلوی خودش را بگیرد و نپرسد طاقتش تمام شد وپرسید:<< پس این چک دو میلییونی را برای چه دادم ؟>> پدرم که منتظر این سوال بود خندید و گفت:<< برای این که صد و نود و هشت میلیون تومان داشته باشی

 

 

 

   نظراتـــــ