041 دزد بی چاره
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 3 شهریور 1397
    
بازدید: 1652
    
زبان : فارسی
    

آسید رضا گفت :«پسرم؛باید دزد باغ را بگیری . گرفتن دزد یک روز مزد دارد. نباید بزنیش! بابت نزدن دزد دو روز مزد می دم! از همه مهم تر؛بعد از گرفتن و نزدن دزد باید ولش کنی که بره و اسمش رو برا همیشه از یاد ببری.به هیچکس نگی حتی به من. بابت این کار  ده روز مزد می دم». سید محمود با تعجب به پدرش نگاه می کرد. آسیدرضا گفت:«  نظراتـــــ