046 قطعه گمشده
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1365
    
زبان : فارسی
    

سال های نخست جنگ بود و به ضرورت شغل پدرم به ابرکوه مراجعت کرده بودیم. تحصیلات ابتدایی ام را از « مدرسه خواجه نظام الملک » آغاز کردم. مدرسه  قدیمی با حیاط وسیع و کلاس های بزرگ. آن سال ها از سرویس مدارس خبری نبود  و باید پیاده به مدرسه می رفتیم. پدر مادرها هم نگرانی بلد نبودند. مدیران مدرسه روز آول مهر دانش آموزان  را براساس آدرس منزل دسته بندی می کردند و ازمیان.........  نظراتـــــ