048 قانون دست چپ
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1409
    
زبان : فارسی
    

سوار ماشین که شدم دیدم عجب ماشین تمیزی است. مدلش بالا نیست اما تمیز و دوست داشتنی است. موهای جو گندمی اش را بالا زده بود  و دسته طلایی عینکش برق میزد.جلوی داشبورد روی کاغذ نوشته بود :  نظراتـــــ