049 زن های بی نشان
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1185
    
زبان : فارسی
    

سلام خانم خیلی وقت است که دلم می خواهد با تو حرف بزنم دل تنگم که با تو درد دل کنم درد دلت را بشنوم حرفی که میخواهم با تو بزنم حرف دل من است حرفی از جنس حرف های نگفتنی اما نمیشود نمیشود چون شما خیلی زیادید تعدادتان خیلی زیاد است شما هزاران نفر هستید شاید چندصد هزار نفر تو با من فاصله داری.  نظراتـــــ