051 بهره وری
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1146
    
زبان : فارسی
    

دقایق پایانی سمینار سراسری مدیران شرکت بود که هرچند ماه یه باربرگزار می شه ویدیو پروژکتور با حروف درشت موضوع جلسه رو روی پرده نمایش می داد افزایش بهره وری . پروژکتور رو خاموش کرد و روی صندلی نشست با این که چند سال از بازنشستگی اش می گذشت اما هنوز با انرژی و نشاط سمینار ها رو اجرا میکرد.  نظراتـــــ