053 ابر های سپید
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1149
    
زبان : فارسی
    

تصور کن که صبح با روحیه شاد فرزندت رو راهی مدرسه کردی راه افتادی و امدی به محل کار جوانی رو با سروصورت خون آلود می آرند و می سپارند به تو نمیتونه حرف بزنه اما نگاهش از زیر ابروی شکافته شده توی نگاهت گره میخورده و این یعنی امیدم به تو هس دلت ریش می شه اما به روش لبخند می زنی که دلش قرص بشه  نظراتـــــ