058 تخم مرغ جنگی
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1151
    
زبان : فارسی
    

گفت عجب آدم جالبیه این جلیل دیروز اومدم بهش میگم آقا جلیل شب عیده و من پول ندارم میتونی بیست تومن به من قرض بدی و دوماه صبر کنی بهم میگه پول ندارم ولی میتونم دو ماه برات صبر کنم صدای خنده اهالی بلند شد محمدحسن و اکبر و چند تا بچه دیگه با سر وصدای زیاد پیداشون شد هرکدوم یه تخم مرغ آبپز توی دست های رنگیشون بود  نظراتـــــ