060 جوراب پند آموز
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1153
    
زبان : فارسی
    

همینطور که کلید و پریز ها رو با دقت سر جاشون نصب میکرد گفت نقاش باید عقب عقب از ساختمون بره بیرون این سفارش همیشگی مرحوم پدرم بود گفتم خدا رحمتشون کنه اما معنی این توصیه چیه گفت آخه نقاش آخرین استادکاری هست که توی ساختمون کار میکنه و باید عیب کار همه رو اصلاح کنه و بعد بره بیرون.  نظراتـــــ