061 زن
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1419
    
زبان : فارسی
    

تفنگ های اب پاش رو پر کردیم و دویدیم توی کوچه دختر بچه های سن وسال خودمون داشتند شش خونه بازی می کردند روی اون ها آب پاشیدیم و شش خونه شون رو هم پاک کردیم صدای خنده مون کوچه رو پر کرده بوده بعضی از دختر ها گریه می کردند زن همسایه اومد و کلی نصیحتمون کرد حرف هاش برامون بی معنی بود  نظراتـــــ