063 درخت شصت متری
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1164
    
زبان : فارسی
    

استاد بنا و وردست هاش مشغول تعمیر قسمتی از خونه ما بودند و از هر دری حرف می زدند صحبت رسید به کاشت درخت و باغ داری یکی از وردست ها گفت یه درخت توی حیاط همسایمون هست که شصت متر ارتفاع داره پدر که روی پله نشسته بود روزنامه رو بست و از بالای عینک نگاهی بهش کرد و با تعجب گفت شصت متر وردست گفت حاجی شاید شصت متر نباشه ولی سی چهل متر هست  نظراتـــــ