069 قتل عام جامعه
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1683
    
زبان : فارسی
    

اصلا وقت ندارم این جمله را از همسر و همکارمان و دیگر افراد خانواده و جامعه می شنویم و بار ها به آن ها تحویل می دهیم در مقابل درخواست منطقی ومعقول فرزندمان این جمله را می گوییم درحالی که روزانه به طور متوسط یکی دو ساعت را به گردش در فضای مجازی میگذرانیم ووقتمان را با روخوانی و مرور مطالب نه چندان مفید تلف می کنیم  نظراتـــــ