074 تایید اجتماعی
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1748
    
زبان : فارسی
    


شده تا حالا توی جمع با شوق و ذوق شروع کنی به جوک تعریف کردن و خاطره گفتن؟ شده وقتی می رسی به جای خنده دار خاطره ، دقیقا وقتی منتظری که همه منفجر بشن هیچکی نخنده؟ شده تا حالا سنگ روی یخ بشی؟ صحبتش که به این جا رسید در شکلات خوری رو باز کرد و جلوی بچه ها گرفت و ادامه داد  نظراتـــــ