076 کفتر تیر خورده
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1228
    
زبان : فارسی
    


منتظر تاکسی که هستم به بعضی چیز ها دقت میکنم. به آدم های دیگه که منتظرند. به ماشین هایی که بوق می زنند تا یه نفر سوار شه. به رفتار آدم ها نسبت به هم. به اون خانمی که چشم دوخته به صفحه ی تلفن همراهش و بی خیال راه می ره. به اون ماشین که تاکسی نیست و پلاکش مال یکی از شهر های اطرافه و فقط جلو خانم ها ترمز میزنه  نظراتـــــ