078 جوجه عقاب
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1715
    
زبان : فارسی
    

پیرمرد آخرین سطل آب رو روی علف ها ریخت. از صبح مشغول خاموش کردن آتشی بودند که در اثر بی احتیاطی مسافر ها ایجاد شده بود. جوان چند تخم پرنده رو به پیرمرد داد. دهکده ی اون ها همیشه زیستگاه انواع پرنده ها بود. لک لک ها هر سال به این جا می اومدند اما امسال وقتی امدند همه جا پر از لاستیک بود. درخت ها رو قطع کرده بودند و جاشون ستون های فلزی کاشته بودند.  نظراتـــــ