079 شیر
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1272
    
زبان : فارسی
    


اصلا مشکل از اون روزی شروع شد که ما رو از شیر گرفتند. من نمیدونم کی این بدعت رو گذاشت که بچه رو از شیر بگیرند. چرا؟ من نمیدونم. حالا شیر مادر تموم شد، شیر دام هست که. بگو شیرش رو عوض کردم نه این که از شیر گرفتمش. همین میشه دیگه. حالا هر کسی که کاری میخواد انجام بده که به مهارت و تخصص نیاز داره  نظراتـــــ