080 ضامن آهو
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1301
    
زبان : فارسی
    


اگه توی هر شهر با یه راننده تاکسی دوست باشی، حتما سفر راحت تر و دلچسب تری خواهی داشت. روز اول سفرم به مشهد قرعه افتاد به نام یه مرد معقول با یه تاکسی تمیز. آدمی خوش کلام و با حوصله. هرجا کار داشتم، توی تاکسی منتظر می موند و معمولا مشغول مطالعه می شد. یه روز وقتی سوار شدم به کتابش دقت کردم. کتابی به انگلیسی که دانشجو های سال بالایی پزشکی می خونند.تعجب کردم.  نظراتـــــ