081 داستان درخت
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1769
    
زبان : فارسی
    


یه درخت توت تنومند توی محله ماست که شنیدم دویست سال عمر داره. چند سال پیش پیرمردی رو دیدم که شاخه ی درخت رو گرفته بود و داشت باهاش حرف می زد. با تعجب دلیل کارش رو پرسیدم. ظرف آب رو آروم آروم ریخت پای درخت و گفت سال ها پیش که اینجا زمین کشاورزی بوده، مردی به نام مراد که حال و روز خوبی هم نداشته، اینجا زندگی میکرده  نظراتـــــ