082 زمین عدسی
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1317
    
زبان : فارسی
    

هیچ کدوم حاضر نبودند کوتاه بیان و قضیه رو فیصله بدن. آقای مدیر گفت شما هر دو خانم های محترمی هستید و موضوع هم موضوع مهمی نیست هر کدومشون فکر میکرد که اگه برای عذر خواهی پیش دستی کنه غرورش از بین رفته با اخم مصنوعی به مدیر نگاه می کردند . دوتا پیرمرد کشاورز با لباس خاکی و کفش گلی وارد شدند.  نظراتـــــ