090 پند کبریتی 3
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1700
    
زبان : فارسی
    


توی آشپزخونه ی ما یه آب گرم کن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدابیامرزم همیشه دوتا قوطی کبریت داشت. یکی توی جاکبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریت های سالم و یکی هم پشت در آب گرم کن که توش چوب کبریت های سوخته رو نگه می داشت. یه روز ظهر توی کوچه مشغول بازی بودم.  نظراتـــــ