092 ماه عسل
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1235
    
زبان : فارسی
    

زن اشک می ریخت. عروس و داماد رو تا فرودگاه بدرقه کردند. توی راه خاطرات دخترش رو مرور می کرد. شیرین کاری های دوران بچگی اش رو. لج بازی های دوران نوجوانی و سخت گیری های مادرانه. زیر لب گفت خدا کنه بفهمه تموم سخت گیری های دوران نوجوانی اش از سر دلسوزی و عشق بوده مرد گفت این چه فکریه  نظراتـــــ