097 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1325
    
زبان : فارسی
    

سال هاست درخت چنار کنار جاده ایستاده و کسی سوارش نمی کند! سال هاست درخت پر ثمر پرتقال حیاط را به میوه ای میهمان نکرده ام! و سال هاست درخت نارون کوچه مان زیر آفتاب سایه می بخشد و من هنوز مفهوم بخشش را نیاموخته ام.  نظراتـــــ