098 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1778
    
زبان : فارسی
    

گاهی انسان تنها می شود. گاهی گوهر تنهایی اش را حراج میکند. یادم باشد که خود خریدار گوهر تنهایی خویش باشم. بخرمش به قیمت، به ارزش. بخرمش برای اندیشه های ژرف. برای افکار والا، برای تعالی، برای پرواز.  نظراتـــــ