099 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1316
    
زبان : فارسی
    

چیزی که فهمیدم این است که نیاز نیست خارق العاده باشی. کافی است که عادی باشی! عادی مثل هزاران نفر دیگر، مثل میلیون ها انسان دیگر! عادی باش تا خارق العاده باشی!  نظراتـــــ