0100 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 227
    
زبان : فارسی
    

ناخن همه ی بولدوزر های جهان، بیل همه لودر ها، و نیس همه ی بیل های مکانیکی هرگز نمی توانند به اندازه ی کم التفاتی و بی توجهی من میراث فرهنگی و آثار باستانی کشورم را تخریب کنند.  نظراتـــــ