0101 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1694
    
زبان : فارسی
    

گرچه در برابر کودک خود وظایفی دارم اما همه ی کودکان را بسان کودک خود دوست دارم. و گرچه همه می پندارند سال ها از کودکی ام گذشته اما هنوز هم هر روز صبح بسان کودکی کودکی خردسال از خواب بر میخیزم.  نظراتـــــ