102 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1277
    
زبان : فارسی
    

هرکس چیزی برای یاد دادن به تو دارد. هیچ کس نمی داند چه طور مانند یک سپور از پهنای جارو استفاده کند  نظراتـــــ