0103 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1213
    
زبان : فارسی
    

دانشمندان با تشکیل گروه های تخصصی در حال تربیت حیواناتی هستند که پلاستیک ریخته شده در طبیعت را بخورند و هضم کنند. چون از تربیت انسان هایی که پلاستیک را در طبیعت نریزند ناامید شده اند.  نظراتـــــ