0104 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 2521
    
زبان : فارسی
    

محکم باش و استوار که تو بی ان که بدانی، ستون ناپیدای خیمه ی دیگرانی.  نظراتـــــ